Sympozjum Naukowo - Jubileuszowe

 MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE 
w pracy naukowej i dydaktycznej
prof. dr hab. inż. Michała Bodzka