IV KONFERENCJA NAUKOWA

MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE
W
OCHRONIE ŚRODOWISKA

odbyła się
5 - 8 czerwca 2002
w Zakopanem w WDW "Kościelisko"


Organizatorzy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych,
Politechnika Śląska w Gliwicach

Sekcja Membran
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Patronat nad konferencją objęły firmy:

Zenon Systems Sp. z. o.o.

Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach