Kontakt

dr hab inż. Krystyna Konieczny
lub
dr inż. Irena Korus

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice
tel.:(32) (32) 237-20-20; 237-15-64
fax:(32) 237-23-68 lub (32) 237-10-47

e-mail Konferencji:
membrany@polsl.gliwice.pl

 

w sprawie strony www:
grossman@polsl.gliwice.pl