Plakaty

 

Wykaz plakatów

IV Konferencji "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska"

1 K. Dudziński, A. Chwojnowski, E. Łukowska Zastosowanie polisulfonów i polieterosulfonów do wytwarzania suchych testów
2 A. Danch, W. Osoba Influence of the free volume and chain flexibility on transport properties of membranes
3 G. Poźniak, R. Poźniak Membrany z modyfikowanego poli(tlenku fenylenu)
4 L. Granicka, Ż. Kaczmarek-Baranek, A. Chwojnowski, J. Kawiak Badanie wpływu silanizacji na własności transportowe membran do immunoizolacji
5 B. Krajewska Właściwości transportowe żelowych membran chitozanowych wobec jonów metali i nieelektrolitów
6 W. Kluziński, E. Kucharski Wydajność i selektywność membranowej separacji gazów
7 B. Rydzyńska, J. Kunicki, A. Ciszewski Hydrofilowe membrany poliolefinowe jako separatory zaporowe w akumulatorach niklowo-kadmowych i niklowo-wodorkowych
8 M. Bryjak, A. Kołtuniewicz, W. Meissner, Membrany polimerowe do zagęszczania zawiesin
9 M. Gryta, K. Karakulski, M. Tomaszewska, A. Morawski Oczyszczanie wody w membranowych układach zintegrowanych
10 K. Majewska-Nowak, M. Kabsch-Korbutowicz, M. Dodź Usuwanie atrazyny z roztworów wodnych w procesie hybrydowym
11 I. Korus, M. Bodzek, A.M. Grossman, K. Loska Usuwanie jonów metali przy pomocy połączonych procesów kompleksowania-ultrafiltracji
12 K. Konieczny, M. Rajca, M. Bodzek, J. Dabiński Usuwanie substancji organicznych metodą ultrafiltracji z wykorzystaniem polskich membran ceramicznych
13 H. Adamczak, J. Szymanowski Separacja substancji toksycznych z koloidalnych roztworów oksyetylenowanych estrów metylowych wyższych kwasów karboksylowych metodą ultrafiltracji
14 B. Korzystka, H. Adamczak, J. Szymanowski Wydzielanie fenoli na drodze ultrafiltracji koloidalnych roztworów zawierających mieszane micele
15 P. Gajlewicz, R. Urbański, J. Szymanowski Wydzielanie fenyloamin z roztworów koloidalnych surfaktantów metodą ultrafiltracji
16 K. Luks-Betlej, D. Bodzek Usuwanie mikrozanieczyszczeń organicznych z wód za pomocą procesów membranowych. Metodyka kontroli zawartości ftalanów w wodach
17 A. Waniek, M. Bodzek, K. Konieczny, K. Luks-Betlej Efektywność uzdatniania wód naturalnych przy użyciu ciśnieniowych technik membranowych
18 P. Glamowski, P. Ganczarek Zastosowanie membran ceramicznych w hybrydowym oczyszczaniu ścieków
19 P. Dydo, M. Turek, J. Ciba Identyfikacja osadów powodujących fouling procesu nanofiltracji w warunkach wysokiego stężenia jonów Ca+2, SO4-2, oraz CO3-2
20 D. Szaniawska, E. Połom Nanofiltracja modelowych roztworów kwasu mlekowego. Wpływ parametrów procesowych na własności membran cyrkonowo-poliakrylowych formowanych dynamicznie
21 J. Piekutin, L. Magrel Próba wykorzystania odwróconej osmozy do oczyszczania wody infiltracyjnej
22 G. Chmielewski, M. Harasimowicz, , B. Tymiński, G. Zakrzewska-Trznadel, W. Tomczak, A. Cholerzyński Oczyszczanie ciekłych odpadów promieniotwórczych za pomocą 3-stopniowej instalacji pilotowej JP3RO
23 Z. Zander, L. Zander Charakterystyka eksploatacyjna przemysłowej instalacji do zatężania serwatki techniką odwróconej osmozy
24 A. Warszawski, J. Dobrowolska Elektrodialityczne zakwaszanie roztworów fenoli
25 M. Nowak Otrzymywanie gazowego chloru z roztworów odpadowego kwasu solnego metodą elektrolizy membranowej
26 W. Kujawski, A. Falkowska, S. Krajewski Odwadnianie rozpuszczalników organicznych techniką perwaporacji z gazem nośnym, z wykorzystaniem kapilarnych membran jonowymiennych
27 I. Gancarz, J. Bryjak, G. Poźniak, Immobilizacja enzymu na modyfikowanych plazmą membranach polimerowych
28 B. Turkiewicz, M. Rucka, G. Poźniak Membrany z octanu celulozy z immobilizowaną alfa-amylazą i glukoamylazą
28 J. Bohdziewicz, E. Sroka, M. Kowalska Membrany enzymatyczne w oczyszczaniu ścieków koksownicznych
30 A.R. Szaniawski, D. Szaniawska Zastosowanie immobilizowanej pektynazy do poprawy właśności transportowych membran z TiO2 w procesach mikrofiltracji roztworów pektyny
31 E. Łobos, M. Bodzek Kinetyka biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w bioreaktorach membranowych
32 M. Kowalska, J. Bohdziewicz Usuwanie fosforanów w bioreaktorze z enzymatycznymi membranami ultrafiltracyjnymi
33 L. Słomińska, A. Grześkowiak Technika membranowa w produkcji hydrolizatów skrobiowych
34 J. Niemczewska, I. Miesiąc, J. Szymanowski Ekstrakcja cynku(II) z roztworów potrawiennych przy pomocy membran ciekłych
35 B. Gajda, C. Kozłowski, W. Apostoluk Selektywny transport jonów Co(II) i Ni(II) przez ciekłe membrany zawierające kwasy fosforoorganiczne
36 A. Tyczkowski, A. Stachecka Usuwanie związków fenolowych z roztworów wodnych z zastosowaniem membran ciekłych
37 M. Szpakowska, E. Płocharska-Jankowska, J. Szwacki Wpływ stężenia etanolu na charakterystyki oscylacyjne oscylatorów z membraną ciekłą
38 J. Wąsik, A. Ślęzak Grawiosmotyczny efekt stężeniowych warstw granicznych w 1-membranowej komórce osmotyczno dyfuzyjnej
39 J. Wąsik, A. Ślęzak Czasowe zależności strumienia objętościowego w układzie 2-membranowym

  początek