Podsumowanie
IV Konferencji "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska"


Było to już kolejne, czwarte spotkanie z udziałem ekspertów zagranicznych i krajowych z dziedziny technik membranowych, integrujące środowisko naukowe i przemysł. Celem odbywającej się co dwa lata Konferencji jest upowszechnienie nowoczesnych technik membranowych w praktyce przemysłowej, kreowanie produkcji bezodpadowej i energooszczędnej, tanich i skutecznych technik oczyszczania wody i ścieków przemysłowych. Motywem przewodnim nowoczesnych zastosowań membran w przemyśle jest tendencja do zastępowania technologii czyszczących przez technologie czyste.

W Konferencji wzięło udział 124 uczestników reprezentujących różne ośrodki naukowe kraju (uczelnie, instytuty PAN i branżowe) oraz osoby działające w przemyśle na rzecz eksploatacji i wprowadzania technik membranowych do praktyki przemysłowej, jak również goście zagraniczni. Podczas czterodniowych obrad wygłoszono 23 referaty i 26 komunikatów oraz zaprezentowano 39 prac w formie posterów. Zorganizowano również prezentacje i ekspozycje firm przedstawiających praktyczne zastosowania technik membranowych.
Prezentowane na IV Konferencji Naukowej prace zostały, po recenzjach, opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria: Inżynieria Środowiska, w dwóch kolejnych zeszytach nr 46 i 47, Gliwice 2002.

Pomimo napiętego programu obrad, organizatorzy stworzyli warunki sprzyjające mniej formalnym dyskusjom podczas spotkania przy ognisku z opiekaniem kiełbasek i przygrywającą kapelą góralską. Mimo nienajlepszej pogody dużym powodzeniem cieszyły się popołudniowe wycieczki w góry. Atrakcją dla miłośników folkloru był występ zespołu regionalnego "Polaniorze" w oryginalnej scenerii Domu Ludowego Związku Podhalan. Mamy nadzieję, że kolejna V Konferencja, planowana w czerwcu 2004, będzie równie udana, a wystąpienia, jak do tej pory, na bardzo wysokim poziomie naukowym.
Informacje o konferencji dostępne są w Internecie pod adresem:

Sekretarz Sekcji Membran

dr hab. inż. Krystyna Konieczny

  początek