in English

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE
W
OCHRONIE ŚRODOWISKA

odbyła się

16 - 19 czerwca 2004
w Ustroniu - Polska


Organizatorzy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych,
Politechnika Śląska w Gliwicach

Sekcja Membran
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Honorowy patronat

Komitet Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii NaukPatronat prasowy

Sponsorzy
Zenon Systems
Sp. z. o.o.

Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach