Podsumowanie
V Konferencji "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska"


Kolejna konferencja V –ta, odbyła się 16-19 czerwca 2004 w Ustroniu Zawodziu, pod  Honorowym Patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz prasowym czasopisma Instal.
Jak w poprzednich konferencjach było, tak i tym razem obrady odbyły się z udziałem ekspertów zagranicznych i krajowych z dziedziny technik membranowych, integrujące środowisko naukowe i przemysł. Celem odbywającej się co dwa lata Konferencji jest upowszechnienie nowoczesnych technik membranowych w praktyce przemysłowej, kreowanie produkcji bezodpadowej i energooszczędnej, tanich i skutecznych technik oczyszczania wody i ścieków przemysłowych. Motywem przewodnim nowoczesnych zastosowań membran w przemyśle jest tendencja do zastępowania technologii czyszczących przez technologie czyste.
W Konferencji wzięło udział 113 uczestników reprezentujących różne ośrodki naukowe kraju (uczelnie, instytuty PAN i branżowe) oraz osoby działające w przemyśle na rzecz eksploatacji i wprowadzania technik membranowych do praktyki przemysłowej, jak również goście zagraniczni. Podczas trzydniowych obrad wygłoszono 41 referaty oraz zaprezentowano 38 prac w formie posterów. Zorganizowano również prezentacje i ekspozycje firm przedstawiających praktyczne zastosowania technik membranowych.
Prezentowane na V Konferencji Naukowej prace zostały, po recenzjach, opublikowane w Monografiach Komitetu Inżynierii Środowiska POLSKIEJ AKADEMII NAUK vol. 22 Gliwice 2004.
Popołudnie pierwszego dnia  Konferencji poświęcone było  wyjątkowej okoliczności a mianowicie: Sesji związanej z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Tomasza Winnickiego. Pierwszy zabrał głos prof. Michał Bodzek – na  otwarcie sesji,   a w następnym wystąpieniu prof. Andrzej Noworyta – przypomniał o wielu elementach współpracy i cechach osobistych naszego Jubilata w prezentacji pt.: Moje spotkanie z Tomkiem i z membranami. Wiele wypowiedzi kolejnych przedstawicieli Środowiska Naukowego i Przemysłowego – Membranowego, w kolejnych wystąpieniach, potwierdziły ogromny wkład i zasługi dla rozwoju tej dziedziny naukowej MEMBRANOLOGII w Polsce.         
Pomimo napiętego programu obrad, organizatorzy stworzyli warunki sprzyjające mniej formalnym dyskusjom podczas spotkania przy ognisku z opiekaniem kiełbasek i przyśpiewkami, dowcipami góralskimi jak również podczas uroczystej kolacji kolejnego wieczoru. Mamy nadzieję, że kolejna VI Konferencja, planowana w czerwcu 2006, będzie równie udana, a wystąpienia, jak do tej pory, na bardzo wysokim poziomie naukowym.


Sekretarz Sekcji Membran
dr hab. inż. Krystyna Konieczny
prof. nzw.Pol.Śl

  początek