Komunikat 1


Politechnika Śląska>

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

oraz

Sekcja Membran
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
mają zaszczyt zaprosić do udziału


VI Konferencji Naukowej

Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

która odbędzie się w dniach
8-10 czerwca 2006 r.
w Wiśle 

 

Komitet Naukowy:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
Dr hab. inż. Marek Bryjak
Dr hab. inż. Roman Gawroński
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
Dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta
Dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Dr hab. inż. Waldemar Sawiniak
Prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Dr hab. inż. Maria Szpakowska
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki
Prof. dr hab. inż. Romuald Wódzki
Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Krystyna Konieczny

Sekretarz:

Dr inż. Irena Korus


Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
Dr inż. Andrzej M. Grossman
Dr inż. Jacek Pelczar
Mgr inż. Mariola Rajca

Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego organizowane w latach 1995-2004 poprzednie konferencje dotyczące tej tematyki.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki.

Przedmiotem
obrad będą następujące zagadnienia:

Przewidywane formy prezentacji:

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o:

    wypełnienie do dnia 31 października 2005 r. formularza dostępnego na stronie WWW Konferencji lub załączonej karty zgłoszenia uczestnictwa. W miarę możliwości prosimy o podanie adresu email.

     przesłanie do dnia 31 grudnia 2005 r. pełnego tekstu prezentowanej pracy (plakat max. 6 stron, referat max. 8 stron), opracowanego zgodnie ze wskazówkami dla autorów, które zostaną zamieszczone na stronie WWW Konferencji oraz będą rozesłane wraz z komunikatem nr 2. Po zaakceptowaniu, planowana jest publikacja prac w specjalnym tomie serii „Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk”.

Przewidywany koszt konferencji (materiały, wyżywienie, noclegi): ok. 1250 zł.

Drugi komunikat, zawierający wskazówki dla autorów, szczegółowe informacje o warunkach płatności oraz o miejscu lokalizacji konferencji zostanie przesłany we wrześniu 2005 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji:
www.membrany.w.pl
www.ise.polsl.pl/membrany.html

Adres do korespondencji:
Krystyna Konieczny lub Irena Korus
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18
44100 GLIWICE
tel.: (32) 2372020; 2372981
fax: (32) 2372368; 2371047
email: membrany@polsl.pl