Komunikat 2

Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, tel.: (0-32) 2372020, fax: (0-32) 2371047, 2372368

E-mail: membrany@polsl.pl


VI Konferencja Naukowa

Membrany i Procesy Membranowe

w Ochronie ŚrodowiskaII Komunikat Gliwice, 2005-11-28


Uczestników, któych prace znajdują się na zamieszczonym na stronie WWW Konferencji wykazie przyjętych wystąpień proszę o nadesłanie na podany wyżej adres w terminie do 15 stycznia 2006r. pełnego tekstu pracy (plakat max. 6 stron, referat max. 8 stron), opracowanego zgodnie z podanymi na stronie WWW Konferencji wskazówkami dla autorów ).

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji prace zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu serii "Materiały Komitetu Inżynierii Środowiska PAN", które uczestnicy otrzymają w dniu rozpoczęcia konferencji. Termin nadsyłania prac jest ostateczny. Materiały nadesłane po podanym terminie nie zostaną opublikowane.

Równocześnie informuję, że czas przewidziany na wygłoszenie referatu łącznie z dyskusją wynosi 15 minut, a osoby referujące będą mogły skorzystać z dostępnych środków audiowizualnych w postaci projektora multimedialnego, rzutnika pisma i slajdów.

Sesja plakatowa odbędzie się 9.06.2006 w godzinach popołudniowych. Tablice przeznaczone do prezentacji plakatów będą miały wymiary 90×220 cm, a prezentowany materiał będzie mógł być mocowany na nich jedynie za pomocą taśmy klejącej.


Miejsce obrad:

Konferencja będzie się odbywała w Wiśle-Jaworniku w Hotelu STOK w dniach 08–10.06.2006r. Organizatorzy konferencji zapewniają zakwaterowanie (3 noclegi: 07/08.06.06, 08/09.06.06 i 09/10.06.06) oraz pełne wyżywienie począwszy od kolacji w dniu 07.06.06, a skończywszy na obiedzie w dniu 10.06.06. Sekretariat konferencji rozpocznie urzędowanie w dniu 07.06.06 o godz.15. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie o terminie przybycia. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przedłużenia pobytu uczestników (na własny koszt) do niedzieli 11.06.06r. Ośrodek dysponuje płatnym parkingiem strzeżonym.


Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie na konto bankowe Politechniki Śląskiej opłaty konferencyjnej wynoszącej:

-         1250,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne do 30.04.2006r.
-         1400,- zł (pokój 1-osobowy) płatne do 30.04.2006r.
-         1350,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne po 30.04.2006r.
-         1500,- zł (pokój 1-osobowy) płatne po 30.04.2006r.

Opłata obejmuje koszty noclegów, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz imprez towarzyszących.


Należność prosimy przesłać na konto:

Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 A

ING Bank Śląski S.A./O Gliwice
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
z dopiskiem:
konferencja "MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA" oraz nazwisko(a) uczestnika(ów).


Bliższe informacje dotyczące lokalizacji i możliwości dojazdu do Hotelu "STOK" podane zostaną
w komunikacie III.


Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Krystyna Konieczny, prof. nzw. Pol. Śl.


początek