in English

VI  KONFERENCJA NAUKOWA

MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE
W
OCHRONIE ŚRODOWISKA

odbyła się w dniach 8 - 10 czerwca 2006
w Wiśle


Organizatorzy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych,
Politechnika Śląska w Gliwicach

Sekcja Membran
Polskiego Towarzystwa Chemicznego


Patronat medialny

INSTAL Przegląd Komunalny
Wodociągi-Kanalizacja

Sponsorzy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Południowy Koncern Energetyczny
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.