Komunikat 3


Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, tel.: (0-32) 2372020, fax: (0-32) 2371047, 2372368
E-mail: membrany@polsl.pl

VII Konferencja Naukowa

Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

5-7 czerwca 2008 r.
Ustroń
 Gliwice, 2007-11-22

Uczestników, któych prace znajdują się na zamieszczonym na stronie WWW Konferencji wykazie przyjętych wystąpień, uprzejmie proszę o przesłanie na podany powyżej adres w terminie do 15 stycznia 2008r. pełnego tekstu pracy (plakat max. 4 strony, referat max. 6 stron), opracowanego zgodnie z wskazówkami dla autorów. Nadesłane prace, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, opublikowane zostaną w specjalnym tomie serii "Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk", który uczestnicy otrzymają w dniu rozpoczęcia konferencji. Termin nadsyłania prac jest ostateczny. Materiały nadesłane po podanym terminie nie zostaną opublikowane. Jednocześnie informuję, że w ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednej nadesłanej pracy, z zachowaniem podanego powyżej limitu stron. Przekroczenie objętości publikacji lub nadesłanie przez jednego uczestnika więcej niż jednej publikacji, związane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów w wysokości 40 zł/stronę A4.
Czas przewidziany na wygłoszenie referatu łącznie z dyskusją wynosi 15 minut, a osoby referujące będą mogły korzystać z dostępnych środków audiowizualnych w postaci projektora multimedialnego, rzutnika pisma i slajdów.
Sesja plakatowa odbędzie się 05.06.2008r. (czwartek) w godzinach popołudniowych. Tablice przeznaczone do prezentacji plakatów będą miały wymiary 90×220 cm, a prezentowany materiał będzie mógł być mocowany na nich jedynie za pomocą taśmy klejącej.

Miejsce obrad:
Konferencja odbędzie się w Ustroniu w Hotelu Wilga w dniach 05-07.06.2008r. Organizatorzy konferencji zapewniają zakwaterowanie (3 noclegi: 04/05.06.08, 05/06.06.08 i 06/07.06.08) oraz pełne wyżywienie począwszy od kolacji w dniu 04.06.08, a skończywszy na obiedzie w dniu 07.06.08. Sekretariat konferencji rozpocznie urzędowanie w dniu 04.06.08 o godz.15. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie o terminie przybycia. Hotel Wilga dysponuje płatnym parkingiem strzeżonym - koszt ok. 12 zł/dobę.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie na konto bankowe Politechniki Śląskiej opłaty konferencyjnej wynoszącej:
-    1250,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne do 30.04.2008r.
-    1400,- zł (pokój 1-osobowy) płatne do 30.04.2008r.
-    1350,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne po 30.04.2008r.
-    1500,- zł (pokój 1-osobowy) płatne po 30.04.2008r.
Opłata obejmuje koszty noclegów, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz imprez towarzyszących.

Należność prosimy przesłać na konto:
Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 A
ING Bank Śląski S.A./O Gliwice
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
z dopiskiem: Konferencja "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska" oraz nazwisko(a) uczestnika(ów).

Bliższe informacje dotyczące lokalizacji i możliwości dojazdu do Hotelu Wilga podane zostaną na stronie internetowej.

Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny