Komunikat 2

Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, tel.: (0-32) 2372020, fax: (0-32) 2371047, 2372368

E-mail: membrany@polsl.pl


VIII Konferencja Naukowa

Membrany i Procesy Membranowe

w Ochronie ŚrodowiskaII Komunikat Gliwice, 2009-12-09


Uczestników, któych prace znajdują się na zamieszczonym na stronie WWW Konferencji wykazie przyjętych wystąpień proszę o nadesłanie na podany wyżej adres w terminie do 31 stycznia 2010r. tekstu prezentowanej pracy (max. 0,5 arkusza wydawniczego, co odpowiada 20 000 znaków łącznie ze spacjami lub 1500 cm3), opracowanego zgodnie z podanymi na stronie WWW Konferencji wskazówkami dla autorów.

Nadesłane prace, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, opublikowane zostaną w specjalnym tomie serii „Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk”, który uczestnicy otrzymają w dniu rozpoczęcia konferencji. Termin nadsyłania prac jest ostateczny. Materiały nadesłane po podanym terminie nie zostaną opublikowane. Jednocześnie informuję, że w ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednej nadesłanej pracy, z zachowaniem podanego powyżej limitu stron. Przekroczenie objętości publikacji lub nadesłanie przez jednego uczestnika więcej niż jednej publikacji, związane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów w wysokości 60 zł/stronę A4.

Czas przewidziany na wygłoszenie referatu łącznie z dyskusją wynosi 15 minut, a osoby referujące będą mogły korzystać z dostępnych środków audiowizualnych w postaci projektora multimedialnego, rzutnika pisma i slajdów.

Sesja plakatowa odbędzie się 10.06.2010r. (czwartek) w godzinach popołudniowych. Maksymalne wymiary plakatu 100×100 cm.

Miejsce obrad:

Konferencja odbędzie się w WDW "KOŚCIELISKO" w Zakopanem, w dniach 09–12.06.2010r. Organizatorzy konferencji zapewniają zakwaterowanie (3 noclegi: 09/10.06.2010, 10/11.06.2010 i 11/12.06.2010) oraz pełne wyżywienie począwszy od kolacji w dniu 09.06.2010, a skończywszy na obiedzie w dniu 12.06.2010. Sekretariat konferencji rozpocznie rejestrację uczestników w dniu 09.06.2010 o godz. 15. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie o terminie przybycia. WDW "KOŚCIELISKO" dysponuje płatnym parkingiem strzeżonym oraz dostępem do internetu.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie na konto bankowe Politechniki Śląskiej opłaty konferencyjnej wynoszącej:
-    1500,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne do 30.04.2010r.
-    1630,- zł (pokój 1-osobowy) płatne do 30.04.2010r.
-    1650,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne po 30.04.2010r.
-    1780,- zł (pokój 1-osobowy) płatne po 30.04.2010r.
Opłata obejmuje koszty noclegów, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz imprez towarzyszących.

Należność prosimy przesłać na konto:

Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 A

ING Bank Śląski S.A./O Gliwice
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
z dopiskiem: Konferencja "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska" oraz nazwisko(a) uczestnika(ów).

Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny


początek