in English

VIII  KONFERENCJA NAUKOWA

MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE
W
OCHRONIE ŚRODOWISKA

odbyła się w dniach 9-12 czerwca 2010
w Zakopanem


Organizatorzy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych,
Politechnika Śląska w Gliwicach

Sekcja Membran
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Patronat medialny

INSTAL
Wydawnictwo Seidel i Przywecki Woda Scieki Serwis Branżowy

Sponsor strategiczny 

Pall Corporation

Sponsorzy