IX KONFERENCJA NAUKOWA


MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE
W
OCHRONIE ŚRODOWISKA

Odbyła się 30.05 - 2.06.2012
w Zakopanem - Kościelisku


Organizatorzy

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych
Politechnika Śląska w Gliwicach

Polskie Towarzystwo Membranowe

Patronat honorowy

J.M. Rektor Politechniki Śląskiej

Komitet Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk

Patronat strategiczny

Patronat
    
   
Patronat medialny