IX KONFERENCJA NAUKOWA


MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE
W
OCHRONIE ŚRODOWISKA

Odbyła się 30.05 - 2.06.2012
w Zakopanem - KościeliskuKOMUNIKAT 1

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

oraz

Polskie Towarzystwo Membranowe

mają zaszczyt zaprosić do udziału
w

IX Konferencji Naukowej
Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

która odbędzie się w dniach
30 maja - 2 czerwca 2012 r.
w Zakopanem

Komitet Naukowy:
Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
Prof. dr hab. inż. Anna Maria Anielak
Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak
Doc. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
Dr hab. inż. Roman Gawroński
Dr hab. inż. Marek Gryta
Prof. dr Peter Huck
Dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
dr inż. Irena Korus
Dr hab. Wojciech Kujawski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
Dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
Prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
Dr hab. inż. Marian Turek
Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki
Dr hab. inż. Jacek Wiśniewski
Dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Dr inż. Irena Korus
Mgr inż. Anna Kwiecińska
Dr inż. Jacek Pelczar
Dr inż. Mariola Rajca

Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego, organizowane od 17 lat, konferencje dotyczące tej tematyki.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki.

Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia:

Przewidywane formy prezentacji:

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o:

Drugi komunikat, zawierający wskazówki dla autorów, informacje o warunkach płatności oraz o lokalizacji konferencji zostanie przesłany w grudniu 2011 r.

Adres do korespondencji:
Krystyna Konieczny
Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel.:(32) 237-20-20; 237-19-78
fax:(32) 237-29-81; 237-10-47

e-mail: membrany@polsl.pl