X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA


MEMPEP 2014

Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

Odbyła się w dniach 11.06 - 14.06.2014
w Zakopanem - Kościelisku


KOMUNIKAT 3
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel.: (0-32) 2372020, 2371978, fax: (0-32) 2371047
E-mail: membrany@polsl.pl

Szanowni Państwo,

W trakcie X Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska” dwie (czwartkowe) sesje obrad prowadzone będą w języku angielskim. W związku z tym prosimy Autorów referatów o deklarację, kto z Państwa będzie prezentował zgłoszony temat w języku angielskim. Autorów referujących prace w języku polskim prosimy o przygotowanie prezentacji w języku angielskim lub przynajmniej o wprowadzenie polskich i angielskich podpisów do tabel i rysunków.

Apelujemy również o przygotowanie prezentacji plakatowych w języku angielskim, niezależnie od języka w jakim Autorzy będą prowadzić dyskusję w trakcie sesji posterowej.

Doktorantom i młodym pracownikom naukowym nie posiadającym stopnia doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia przypominamy, że można jeszcze zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie dla młodych naukowców na najlepszą prezentację ustną i posterową (w przypadku autorstwa/współautorstwa więcej niż jednej pracy należy wskazać temat wybrany do konkursu). Uczestnicy konkursu zobowiązani są do prezentacji pracy (referatu/plakatu) w języku angielskim. Tematy zgłoszone do konkursu zaznaczone są na liście prac zamieszczonej na stronie internetowej konferencji. Za I miejsce w konkursie na najlepszy referat oraz za I miejsce za najlepszą prezentację posterową przyznana będzie nagroda pieniężna ufundowana przez European Membrane Society.

Będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji odnośnie wspólnego zakwaterowania osób korzystających z pokoi dwuosobowych.

Wszystkich Państwa zachęcamy do odwiedzania strony www konferencji:

Z serdecznymi pozdrowieniami

Organizatorzy