X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA


MEMPEP 2014

Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

Odbyła się w dniach 11.06 - 14.06.2014
w Zakopanem - KościeliskuRefleksje po I Międzynarodowej i jednocześnie Jubileuszowej X Konferencji Naukowej „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” MEMPEP 2014, zorganizowanej pod honorowym patronatem rektora Politechniki Śląskiej i Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, w dniach 11-14 czerwca 2014 r. w Kościelisku.

Organizatorem konferencji, odbywających się cyklicznie co dwa lata, był Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Cel spotkania stanowiło dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki oraz życia.

W konferencji uczestniczyło 128 osób reprezentujących polskie uczelnie, ośrodki badawczo-naukowe i zakłady przemysłowe oraz firmy wdrażające procesy membranowe w wielu gałęziach przemysłu. Obrady otworzyli przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego. Wśród wielu przybyłych uczestników należy wspomnieć o zagranicznych wykładowcach, takich jak prof. Maria Elektorowicz z Kanady, dr Sven Frost z Niemiec, dr Bruno Bastos Sales z Belgii, dr Jan Smid z Czech, a także o przedstawicielach firm z Niemiec, związanych z technikami i procesami stosowanymi w ochronie środowiska oraz analityce. Ponadto nie zabrakło wielu innych znamienitych gości, w tym rektorów Kolegium Karkonoskiego, dziekana Uniwersytetu Opolskiego oraz wielu dyrektorów z przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój i modernizację swoich technologii. Ranga uczestników bardzo podniosła prestiż i wagę problemów poruszanych podczas konferencji. Zaznaczyć trzeba, że w wydarzeniu uczestniczyła duża grupa młodych naukowców doktorantów, z nowymi pomysłami i prezentowanymi wynikami badań. Obrady odbywały się w języku angielskim, gdyż była to zarazem I Międzynarodowa Konferencja Naukowa. W jej trakcie przyznano prestiżowe nagrody Europejskiego Towarzystwa Membranowego (EMS) dla autora najlepszego wystąpienia, Polskiego Towarzystwa Membranowego za zajęcie drugiego miejsca oraz za trzecie miejsce od organizatorów które oceniała Komisja wyłoniona z grona Naukowego Komitetu Konferencji. Można uznać, że wszystkie jej elementy – od przygotowania po merytoryczność – należy ocenić bardzo wysoko.

Podczas trzydniowych obrad naukowych uczestnicy wysłuchali 32 referatów oraz dyskutowali przy prezentowanych 55 posterach.

Tematyka naukowych wystąpień dotyczyła: odsalania wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych, wykorzystania membran w inkapsulacji materiału biologicznego, wykorzystania membran w technologii oczyszczania ścieków, odnowy wody i uzdatniania wód, membranowej separacji gazów, perwaporacji, destylacji membranowej, modelowania procesów membranowych i innych zagadnień inżynieryjnych, wytwarzania i charakteryzowania membran pod kątem zastosowań w monitoringu i ochronie środowiska, reaktorów membranowych i wykorzystania membran w biotechnologii.

Tradycyjnie po południu pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja posterowa, na której przedstawiono wyniki badań naukowych, prowadzonych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych oraz przemysłowych, tematycznie związanych z zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji. Sesje posterowe są szczególnie lubiane przez uczestników naszego spotkania. W ich trakcie ta sama komisja po dyskusji z autorami wystąpień, wyróżniła trzy postery, a zdobywcy pierwszego miejsca również otrzymali nagrodę ufundowaną przez EMS. Fundatorem nagrody za drugie miejsce było Polskie Towarzystwo Membranowe (PTM), a za trzecie – organizatorzy. Szczególnie pozytywnie postrzegany był wysoki poziom naukowy wszystkich przedstawionych prac, które znalazły się także w znakomicie wydanej w języku angielskim dwutomowej monografii.

Konferencja na piątkę!

Wysoki poziom wystąpień uczestników, wspaniała atmosfera, pogoda i oprawa artystyczna – to wszystko pozwala stwierdzić, że spotkanie można uznać za sukces.

Organizatorzy konferencji przykładają również dużą wagę do pełnego zagospodarowania czasu, między innymi poprzez zaoferowanie programu turystyczno-rozrywkowego. Umożliwia to uczestnikom kontynuację dyskusji, tworząc atmosferę dla partnerskiej wymiany poglądów. W tym roku chętni wzięli udział w wycieczce górskiej, a inna grupa była na wycieczce objazdowej z przewodnikiem w okolicach Tatr. Podczas biesiady przy ognisku przygrywała góralska kapela, a dwugodzinny spektakl pt. „Uliczkę znam w Barcelonie”, w wykonaniu młodych artystów polskich z Bielskiej Piwnicy Artystycznej im. Marii Koterbskiej, uświetnił uroczystą kolację.

Dziękując uczestnikom za przybycie na tegoroczne spotkanie, zapraszamy za dwa lata na II Międzynarodową i XI Konferencje Naukową. MEMPEP 2016. O szczegółach poinformujemy w zapowiedziach.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny