XI KONFERENCJA NAUKOWA


MEMPEP 2016

Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

15.06 - 18.06.2016
Zakopane


KOMUNIKAT 1

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Komitet Inżynierii Środowiska PAN

Polskie Towarzystwo Membranowe

mają zaszczyt zaprosić do udziału
w

XI Konferencji Naukowej
Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska
MEMPEP 2016

która odbędzie się w dniach
15 - 18 czerwca 2016 r.
w Zakopanem

Komitet Naukowy:
Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

Prof. dr hab. inż. Anna Maria Anielak
Prof. Miriam Balaban
Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
Prof. Bart Van der Bruggen
Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
Dr hab. inż. Roman Gawroński
Prof. Maria Elektorowicz
Dr hab. inż. Roman Gawroński
Prof. dr hab. inż. Marek Gryta
Prof. Peter Huck
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Dr hab. inż. Irena Korus
Dr hab. Cezary Kozłowski
Dr hab. Wojciech Kujawski
Dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta
Prof. Jan Oleszkiewicz
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
Prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
Dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia
Prof. dr hab. inż. Marian Turek
Dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki
Dr hab. inż. Jacek Wiśniewski
Dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk
Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny

Dr inż. Andrzej M. Grossman
Dr hab. inż. Irena Korus
Dr inż. Anna Kwiecińska
Dr inż. Jacek Pelczar
Dr inż. Mariola Rajca

Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego, organizowane od ponad 20 lat, konferencje dotyczące tej tematyki.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki.

Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia:

Przewidywane formy prezentacji:

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o:

Nadesłane prace, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, opublikowane zostaną w specjalnym tomie serii „Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk”, przy czym w ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednej nadesłanej pracy, z zachowaniem podanego powyżej limitu. Przekroczenie objętości publikacji lub nadesłanie przez jednego uczestnika więcej niż jednej publikacji związane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów w wysokości ok. 60 zł/stronę A4.
Oprócz planowanej publikacji w recenzowanych Monografiach KIŚ PAN, wybrane przez Komitet Naukowy prace zostaną opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej (za dodatkową opłatą)

Przewidywana opłata za udział w konferencji - ok. 1700 zł (miejsce w pokoju 2 os.)

Drugi komunikat, zawierający szczegółowe informacje o kosztach i warunkach płatności oraz o lokalizacji konferencji zostanie przesłany w grudniu 2015 r.

Wszelkie informacje dostępne są również na stronie internetowej Konerencji.

Adres do korespondencji:
Krystyna Konieczny
Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel.:(32) 237-20-20; 237-19-78
fax:(32) 237-10-47

e-mail: krystyna.konieczny@polsl.pl,
irena.korus@polsl.pl oraz jacek.pelczar@polsl.pl