XI KONFERENCJA NAUKOWA


MEMPEP 2016

Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

15.06 - 18.06.2016
Zakopane


KOMUNIKAT 3

NAGRODY

Fundatorzy:


 European Membrane Society        Polskie Towarzystwo Membranowe

Komitet Naukowy XI Konferencji Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska


Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel.: (32) 2372020, 2371978, fax: (32) 2371047
E-mail: Krystyna.Konieczny@polsl.pl

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania Konferencji wśród młodych naukowców (studentów, doktorantów, pracowników firm i instytutów naukowych) rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepszy referat oraz prezentację posterową. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35 doku życia i nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora, a na konferencji przedstawią pracę naukową autorską lub współautorską, zaprezentowaną w języku angielskim w formie referatu lub plakatu. Fundatorami nagród będą:
Osoby, które chcą zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie proszone są o dokonanie tego drogą mailową. Informacja o przyjęciu zgłoszenia będzie widoczna na liście prac zgłoszonych na Konferencję, dostępnej na stronie internetowej.

Ponadto, European Membrane Society zrefunduje opłatę konferencyjną jednej osobie ze stopniem naukowym doktora, która spełnia następujące warunki: Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, żeby otrzymać refundację można znaleźć na stronie EMS.
Aplikacje, zgodnie z informacjami ze strony, trzeba wysłać elektronicznie do jury oceniajacego:
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej konferencji.

Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny