III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE
W
OCHRONIE ŚRODOWISKA

odbyła się w Szczyrku,
w hotelu "
Orle Gniazdo"
w dniach 21 - 23 października 1999


Organizatorzy

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych,
Politechnika Śląska w Gliwicach

Sekcja Membranowa
Polskiego Towarzystwa Chemicznego