Referaty i komunikaty
w kolejności wygłaszania

Sesja I - referaty
H.E.A.Brüschke, Sulzer Chemtech GmbH Membrantechnik, Neunkirchen, Industrial applications of pervaporation and vapor permeation processes
J.Stopka, Š.Schlosser, Z.Dömény, D.Šmogrovičová, Slovak University of Technology, Bratislava, Flux decline in microfiltration of beer and related solutions of model foulants through ceramic membranes
E.Roźniecka, W.Wróblewski, A.Dybko, Z.Brzózka, Politechnika Warszawska, Projektowanie jonoczułych membran dla światłowodowych sensorów chemicznych
M.Buczkowski, W.Starosta, D.Wawszczak, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Procesy permeacyjne oraz elektrochemiczne z wykorzystaniem membran trekowych
Sesja I - komunikaty
J.Skrzypek, M.Skrzypek, INTERMASZ Filtracja Membranowa, Września, Zastosowanie membran ceramicznych do oczyszczania solanki stosowanej w przemyśle rybnym
L.Gora, N.Nihiyama, J.C.Jansen, F.Kapteijn, Th.Maschmeyer, Silicate-1 zeolite membrane: seeded and unseeded synthesis, pherformance charakterisation
W.Pellowski, W.Walkowiak, C.Kozłowski, Politechnika Wrocławska, Politechnika Częstochowska, Możliwości zastosowania polimerycznych membran inkluzyjnych do wydzielania jonów kobaltu i cezu z radioaktywnych roztworów wodnych
I.Zsirai, K.Książek, Zenon System Kft., Tychy, Mikrofiltracja (MF) próżniowa jako technika umożliwiająca wykorzystanie wód odpadowych do celów przemysłowych
J.Wiśniewski, G.Wiśniewska, T.Winnicki, Politechnika Wrocławska, Analiza technologiczno-ekonomiczna wariantów odzysku wody ze ścieków z płukania po trawieniu metali
C.Kozłowski, W.Walkowiak, Politechnika Częstochowska, Politechnika Wrocławska, Wydzielanie chromianów z roztworów wodnych w procesach membran opartych i polimerowych membran inkluzyjnych zawierających aminy
A.Chwojnowski, E.Łukowska, A.Jaworska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa, Oczyszczanie ścieków fotograficznych z wykorzystaniem membran polipropylenowych
M.E.Dodź, K.Majewska-Nowak, M.Kabsch-Korbutowicz, T.Winnicki, Politechnika Wrocławska, Usuwanie pestycydów z wody z wykorzystaniem niskociśnieniowej separacji membranowej

Sesja II - referaty

M.Tomaszewska, Politechnika Szczecińska, Oczyszczanie roztworów po trawieniu metali metodą destylacji membranowej
A.G.Chmielewski, M.Harasimowicz, B.Tymiński, G.Zakrzewska-Trznadel, W.Tomczak, A.Cholerzyński, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Zastosowanie procesów membranowych do przerobu ścieków promieniotwórczych
J.Wawrzyńczyk, BSiPE "Energoprojekt - Katowice" S.A., Bielsko-Biała, Membrany czy jonity. Analiza porównawcza technologii jonitowych z membranowymi
M.Turek, Politechnika Śląska, Gliwice, Uzdatnianie solanek kopalnianych metodą nanofiltracji
A.Magdziorz, J.Seweryński, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Wykorzystanie technik membranowych do uzdatniania zmineralizowanej wody kopalnianej o podwyższonej zawartości siarczanów do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze
F.Krain, D.Sąkol, Elektrownia "Łagisza" S.A., Będzin, Wykorzystanie technologii membranowych w jednoczesnym procesie produkcji wody zdemineralizowanej i odsalania obiegu chłodzącego w Elektrowni "Łagisza"S.A.

Sesja II - komunikaty

E.Sabolová, Š.Schlosser, J.Marták, Slovak University of Technology, Bratislava, Pertraction of DMCCA through bulk liquid membranes
M.Szpakowska, I.Czaplicka, O.B.Nagy, Politechnika Gdańska, Oscylatory z ciekłymi membranami
I.Miesiąc, Politechnika Poznańska, Wpływ parametrów procesu na efektywność destylacji membranowej
A.Wolińska-Grabczyk, A.Jankowski, Zakład Karbochemii PAN, Gliwice, Poliuretany jako materiały membranowe do usuwania związków organicznych z wody metodą perwaporacji
W. Kujawski, K.Kozłowski, Y.M.Lee, Uniwersytet M.Kopernika, Toruń, Separacja mieszaniny woda-pirydyna techniką perwaporacji z wykorzystaniem membran jonowymiennych
H.Radecka, J.Radecki, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, Olsztyn, Generowanie potencjałowego sygnału elektrod z ciekłą membraną pod wpływem jonów i związków neutralnych
J.Radecki, H.Radecka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, Olsztyn, Elektrochemiczne sensory na cząsteczki neutralne oparte o membrany lipidowe
T.Porębski, S.Tomzik, M.Piwowar, W.Ratajczak, M.Żebrowski, S.Szablewski, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Technologia usuwania fenolu z frakcji węglowodorowej na membranach hollow-fiber

Sesja III - referaty

R.Urbański, J.Szymanowski, Politechnika Poznańska, Ultrafiltracja roztworów micelarnych zawierających fenole
J.D.Ramirez, R.Gawroński, Politechnika Warszawska, Zastosowanie oleju syntetycznego jako emulsyjnej membrany ciekłej
W.Piątkiewicz, W.Judycki, A. Piątkiewicz, K.Credo, T.Płodzień, "Euro-Sep" Sp. z o.o., Warszawa, Proces membranowego zagęszczania białka jaja kurzego jako sposób oszczędności energetycznych w warunkach przemysłowych
E.Błachowicz, R.Hałas, J.Olszewski, W.Sowa, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, OŚ-MET, Warszawa, Rezultaty trzyletniej eksploatacji systemów membranowych w galwanizerni FSE "KONTAKT" S.A. w Czechowicach-Dziedzicach
M.Gryta, Politechnika Szczecińska, Zastosowanie destylacji membranowej w procesach fermentacyjnych
Sesja III - komunikaty
S.Koter, G.Gronowski, M. Staniszewski, Uniwersytet M.Kopernika, Toruń, Interpretacja właściwości transportowych membran nanofiltracyjnych w ujęciu rozszerzonego równania Nernsta-Plancka
M.Rucka, B.Turkiewicz, G.Poźniak, J.Żuk, Politechnika Wrocławska, Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur,Wrocław, Membrany enzymatyczne o zdolności do samooczyszczania się

  początek